Dịch vụ thành lập công ty

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hơn ai hết chúng tôi hiểu bạn cần sự rõ ràng và tiết kiệm nhất về chi phí, đặc biệt là thành lập công ty, vì vậy, iDLaw liệt kê chi tiết và đầy đủ các khoản phí mà bạn cần phải trả cho việc đăng ký thành lập công ty.

0
Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ

1. Thành lập công ty cần chuẩn bị những gì?

1.1. Chuẩn bị tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên công ty không được trùng, gần giống với tên những doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản.

Lưu ý: Tên công ty được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020.

1.2. Địa chỉ trụ sở chính

Đặt trụ sở chính doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Địa chỉ trụ sở chính của công ty không được đặt tại chung cư trừ các officetel.

1.3. Chuẩn bị vốn điều lệ công ty

Tùy theo nhu cầu kinh doanh, ngành nghề doanh nghiệp mà khách hàng đăng ký mức vốn hợp lý. Mức vốn điều lệ để xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên/ cổ đông trong công ty. Mức vốn công ty thành lập còn để xác định mức thuế môn bài công ty phải nộp hàng năm.

1.4. Xác định các ngành nghề dự kiến kinh doanh

Chon ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Doanh nghiệp được tự do lựa chọn ngành nghề mình kinh doanh mà pháp luật không cấm và phải đăng ký trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện trước khi hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các bạn lựa chọn ngành nghề công ty dự kiến kinh doanh. Ví dụ: Bất động sản, Du lịch, Nhà hàng, xây dựng, thực phẩm… chuyên viên của HILAW sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định

1.5. Chuẩn bị giấy chứng thực cá nhân

Chuẩn bị thông tin chứng minh nhân dân (CMND)/ Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu bản sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả người tham gia góp vốn và còn thời hạn sử dụng. => Tất cả những việc còn lại, Dịch vụ thành lập công ty HILAW sẽ thay Quý khách hàng thực hiện.

1.6. Lựa chọn loại hình đăng ký doanh nghiệp

Để thành lập công ty đầu tiên các bạn cần phải lựa chọn loại hình kinh doanh cần thành lập. Hiện này theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, có những loại hình doanh nghiệp như sau: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, thành lập công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần, thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty Hợp danh. Đối với từng loại hình công ty đều mang đến chủ sở hữu của công ty đó những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Do đó, trước khi quyết định loại hình công ty muốn thành lập bạn nên xác định rõ khả năng và mục đích của mình để có sự lựa chọn hợp lý.

2. Hồ sơ thành lập công ty gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty 1 thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
c) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
d) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức;
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty Cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
3. Văn bản ủy quyền thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Các bước thành lập công ty của iDLaw

Các bước thành lập công ty như thế nào? là câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được từ khách hàng. Quy trình thành lập công ty của iDLaw đơn giản, thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Để hiểu rõ hơn các bước mở công ty, iDLaw xin nêu quy trình cơ bản như sau:

Sau khi lựa chọn được gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp phù hợp. Quý khách hàng gửi thông tin liên hệ đến iDLaw theo các phương thức sau:

  • Đến trực tiếp văn phòng làm việc của iDLaw theo địa chỉ: Số 8 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, P.10, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Gọi ngay số điện thoại: 0782244468
  • Gửi thông tin qua zalo: 0782244468
  • Gửi thông tin qua email: info@idlaw.vn

Sau khi tiếp nhận được thông tin của Quý khách hàng, Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn chi tiết và tỉ mỉ nhất.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin về thành lập doanh nghiệp của quý khách hàng cung cấp, Chuyển viên của chúng tôi sẽ thay khách hàng soạn thảo hồ sơ thành lập công ty, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền thực hiện dịch vụ nếu người nộp hồ sơ không phải đại diện theo pháp luật.

Sau khi soạn thảo hồ sơ thành lập sẽ cử nhân viên liên hệ cho khách hàng để ký hồ sơ mở công ty.tận nơi.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại Bước 1, iDLaw tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo luật hiện hành, thủ tục nộp lệ phí đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty bằng hình thức chuyển khoản.

Do vậy, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại Bước 1, iDLaw tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo luật hiện hành, thủ tục nộp lệ phí đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập công ty bằng hình thức chuyển khoản.

Do vậy, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, iDLaw sẽ liên hệ khắc dấu tròn doanh nghiệp và làm thông báo mẫu dấu để doanh nghiệp lưu tại văn phòng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục thành lập sẽ liên hệ khách hàng để bàn giao giấy phép và con dấu tròn doanh nghiệp tận nơi

Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ công ty Quý khách hàng tiến hành thanh toán phí dịch vụ.

4. Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói

5/5 - (111 bình chọn)

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

THÔNG BÁO!

Cảm ơn bạn đã chọn website iDLaw.vn!

Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Nếu cảm thấy tài liệu mà iDLaw.vn cung cấp là hữu ích, bạn có thể tắt trình chặn quảng cáo để ủng hộ iDLaw.vn nhé!

Trân trọng!

1
0
Bình luận tại đây hoặc Hỗ trợ trực tiếp qua zalo: 0782244468x